Vršimo nabavu informatičke opreme za sve pravne i fizičke osobe.

Za Vas pripremamo najpovoljnije konfigurancije računala i druga rješenja u skladu s Vašim potrebama i željama.