Scheduler je ERP namijenjen zdravstvenim ustanovama / ordinacijama koje razvijaju ili žele razvijati uslugu zdravstvenog turizma, a koje dnevno komuniciraju s velikim brojem pacijenata i potencijalnih pacijenata koje zanimaju usluge zdravstvene ustanove / ordinacije.
Pruža kompletno rješenje za vođenje baze podataka pacijenata, vođenje evidencije svih oblika komunikacije s pacijentima te vođenje kalendara aktivnosti, orgamizaciju smještaja, prijevoza, troškovnika istih, sustav neovisnog mail servisa te detaljnu statistiku uposlenika po nekoliko kriterija.

Rezultat je rada tima izvrsnih IT stručnjaka s dugogodišnjim radnim iskustvom u velikim svjetskim kompanijama (Microsoft, Oracle i dr.), nastao u suradnji s renomiranim ordinacijama dentalne medicine s područja RH.

 

Jedinstveni alat za brigu o pacijentu od prvog kontakta spreman za upotrebu sa bilo kojeg računala, tableta ili smart telefona,
sustavno razvijan od 2010. godine, a od sada na programskom jeziku C# (Visual Basic net, Javascript i MYSQL),
sva komunikacija je enkriptirana i u skladu sa odredbama GDPR-a,
brzina 60 do 80 milisekundi na milion upisa,
dolazi u paketu sa serverom i Windows operativnim sustavom koji se postavlja na željenoj lokaciji,
povećava produktivnost i konkurentnost ponude usluga i do 100% u prvoj godini.

Kako radi „SCHEDULER“
Brza i jednostavna izrada digitalnog kartona pacijenta osigurana je putem unosa podataka direktno u bazu ili putem prijenosa podataka iz e-pošte zajedno sa svim privicima (npr. medicinska dokumentacija). Izrada digitalnog kartona pacijenta traje svega nekoliko sekundi, a u karton je potrebno unijeti ime, prezime, mail adresu, grad, državu i broj telefona.
Digitalni karton pacijenta ima cijeli niz opcija od povijesti poziva, slanja mail-a, promjene podataka, unosa novog dokumenta, izrade ponude/a, rezervacije/a termina pregleda, prijevoza i/ili smještaja, unosa rodbinskih veza s drugim pacijentima i dr. te brisanje pacijenta iz baze.
Digitalni karton pacijenta sadrži i evidenciju sveukupne komunikacije s pacijentom (telefonski pozivi, mail, pregled,…) te kalendar svih provedenih aktivnosti (poslana ponuda, prvi pregled, rezervacija smještaja i dr.). Prilikom svake aktivnosti „Scheduler“ omogućava unos bilješki (komentara o pacijentu, propisanoj terapiji, odnosno sve ono smatramo važnim zabilježiti o pacijentu i komunikaciji koju smo imali s njim), a sve unesene bilješke mogu se pregledavati i nadopunjavati.

 

 

Ukoliko pacijentima želimo ponuditi dodatne pogodnosti „Scheduler“ omogućava spajanje više pacijenata u grupe (supružnici, članovi obitelji i sl.), a kroz opciju „Saldo“ kojom se prati plaćanje izvršenih usluga omogućava se plaćanje na rate te druge opcije načina plaćanja.
„Scheduler“ podržava unos neograničenog broja pacijenata, a u isto vrijeme u njemu može raditi neograničen broj korisnika (administrator, osoba zadužena za odnose s pacijentima, medicinsko osoblje, osobe zadužene za prijevoz pacijenata, osobe zadužene za smještajne kapacitete i smještaj pacijenata i dr.).
„Sheduler“ omogućava i unos neograničenog broja organizacijskih jedinica (ordinacija, liječnika, zemalja i sl.), a pacijente možemo dodijeliti željenoj organizacijskoj jedinici.
Kalendar aktivnosti omogućava korisniku da vidi sve aktivnosti koje taj dan (prethodne/buduće dane) treba odraditi kao i sve odrađene i neodrađene aktivnosti svih korisnika. Na ovaj način u svakom momentu jedan korisnik može preuzeti aktivnosti drugog korisnika ako on/a nije u mogućnosti odraditi iste.

„Scheduler“ omogućava pretraživanje kroz više od 20 različitih filtera pretrage što omogućava brz i jednostavan pronalazak svakog pacijenta (npr. po imenu ili prezimenu) ili grupe pacijenata (npr. svih pacijenata kojima je poslana ponuda i dr.).
Opcija e-maila u „Scheduleru“ se pokazala više nego korisna u praksi jer omogućava primanje, čitanje i pisanje mail-ova bez potrebe za e-mail servisom neke treće strane.
E-mail je organiziran na način da svi mail-ovi dolaze u središnju mapu, odakle korisnici mogu prosljeđivati mail jedni drugima, na vanjske mail adrese, sebi u inbox za slučaj kasnije obrade ili obraditi pristigli mail. Ova opcija ima i statistiku koja prati rad svakog korisnika (koliko je mail-ova obradio, poslao, završio) te ukupni rad (koliko je mail-ova primljeno, odrađeno, poslano) u odabranom vremenskom periodu (dan, tjedan, mjesec ili bilo koje drugo odabrano vrijeme).
Za djelatnost stomatologije „Scheduler“ ima virtualni ortopan, u kojem stomatolog u realnom vremenu može zabilježiti sve radnje na čeljusti pacijenta, po pozicijama i po pojedinačnom zubu uz upis dodatnih bilješki o pacijentu.

Dodatne opcije
Scheduler“ ima i nekoliko dodatnih alata koji ga čine inteligentnim poslovnim integratorom usluga zdravstvenog turizma i to:
– Izradu ponuda za klijenta /pacijenta na jednom od četiri jezika (hrvatski, talijanski, engleski ili njemački) u kojem je dovoljno odabrati željeni jezik i odabirom s padajućih menija odabrati uslugu i/ili usluge. Kreiranje ponude traje u prosjeku 1 minute.

Organizaciju i rezervaciju prijevoza pacijenata – ukoliko pored liječničke skrbi želimo pacijentima osigurati prijevoz (organizirani prijevoz ili prijevoz od autobusnog kolodvora, željezničke stanice ili aerodroma) „Scheduler“ omogućava rezervaciju prijevoznih kapaciteta.

 

 

– Organizaciju i rezervaciju smještaja pacijenata – ukoliko pored liječničke skrbi želimo ponuditi pacijentima i smještaj „Scheduler“ omogućava rezervaciju smještajnih kapaciteta pojedinačno, s pratiocem ili u grupi, s poviješću rezervacija, troškovnicima za svaku smještajnu jedinicu, dodavanje ili brisanje smještajnih jedinica bilo da se radi o vlastitim ili iznajmljenim smještajnim jedinicama.

Opcija Mail-a u SCHEDULER-u se pokazala više nego korisna u praksi jer omogućava primanje, čitanje, pisanje mailova sa pacijentima i ostalim kontaktima bez potrebe za email servisom neke treće strane.

Mail je kategoriziran po ovlaštenjima i po brzini rada, npr: ako jedan korisnik započne obradu maila, drugi korisnik ne vidi taj mail i mora započeti obradu drugog maila.

Za ostale mogućnosti i testiranje demo verzije programa molimo Vas da nam pošaljete upit u kontakt formu, sa imenom pravnog objekta u poruka sekciji.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U slučaju da nas želite kontaktirati ili imate pitanja molimo Vas ispunite ovu formu