Star360 je program koji je koristan u ljudskim resursima a koristi se u kompanijama koje žele objektivno procijeniti rad svojih uposlenika od nivoa direktora, pa nadalje.
Sastoji se od specijalne vrste anketiranja i pitanja se šalju određenom manageru, direktoru ili CEO neke poslovnice, no isto tako modificirana slična pitanja šalju se njegovim/njenim kolegama, nadređenima i podređenima.
Specijalnim sustavom ocjenjivanja i algoritma dobijaju se Chart-ovi koji vizualno prikazuju efikasnost i situaciju unutar tvrtke ili poslovnice.
Npr ako jedan CEO sebi daje sve najviše ocjene na odgovorena pitanja a kolege, podređeni i nadređeni daju manje ocjene za rad istoga to će se pokazati u izvještaju i eventualno se mogu poduzeti mjere ka rješavanju “uskih grla” unutar radnih procesa.
Aplikacija je namijenja za tvrtke reda veličine od 10 do 10.000 uposlenika, pa i više.